Soms is groei het net eerder zien

Weer terug bij af?
Het is soms is heel moeilijk om je stappen te zien, om je groei te zien, terwijl je er zo naar verlangt om het anders te doen. Zeker op die momenten dat je het gevoel hebt dat je toch weer terug bij af bent. Dat je weer in die valkuil gestapt bent. Weer datzelfde thema naar boven komt.

Daarom heb ik onderstaande gedicht van Tara Mohr boven mijn bureau hangen.  Het brengt me mildheid en helpt me om te zien, wat er wel lukt. Te zien dat je nooit terug bij af bent. Het herinnert me eraan dat ik niet de enige ben, dat we allemaal imperfecte mensen zijn.

Sometimes Growth is Just Seeing It Sooner - Tara Mohr

-Lees verder voor de vertaling-

Sometimes growth is just seeing it sooner.
You see sooner that you are silencing your voice.
You see sooner that you are acting out of fear.
You see sooner that you are projecting the past on to the present.
You see sooner that you are the one acting crazy, not them.
Because you did the work, you see it sooner.
Until our last breaths, we’ll keep missing the mark.
We will dim our light and betray ourselves.
We will cause harm to those we love.
But if we stay awake, we can learn to course correct sooner.
Stay awake and you might see it this year — and not let it extend for a decade
Stay awake and you might see it this week — and not let it extend for a year.
Stay awake and you might see it this hour — and not let it extend for a week.
Stay awake and you’ll receive those moments of grace, those crystal ones,
when in the instant — before the first choice, the first word, the first act
you will catch it
right the moment of its beginning
and choose differently.

The turnaround is the most important part of the flight path.
When you make it, you move the whole world forward.
You plant a seed of love in the ground,
and all those who come after you thank you.

Soms is groei het net eerder zien

Soms is groei het net eerder zien
Je ziet eerder dat je jouw stem het zwijgen oplegt
Je ziet eerder dat je je door angst laat leiden
Je ziet eerder dat je het verleden op het heden projecteert
Je ziet eerder dat jij degene bent die zich idioot gedraagt, niet zij
Omdat je het werk gedaan hebt, zie je het eerder
Tot onze laatste adem, zullen we de plank misslaan
We zullen ons licht dimmen en onszelf verraden
We zullen degenen van wie we houden pijn doen
Maar als we wakker blijven, kunnen we leren om onze koers eerder bij te stellen
Blijf wakker en je ziet het misschien dit jaar- en laat het niet een decennium doorgaan
Blijf wakker en je ziet het misschien deze week- en laat het niet een jaar doorgaan
Blijf wakker en je ziet het misschien dit uur- en laat het niet een week doorgaan
Blijf wakker en je zult die momenten van genade ontvangen, die kristallen momenten
Wanneer je in het moment- voor de eerste keuze, het eerste woord, de eerste daad
het zult vangen
gelijk aan het begin
en een andere keuze maakt

De ommekeer is het belangrijkste deel van de vliegroute
Wanneer het lukt, beweeg je de hele wereld vooruit
Je plant een zaadje van liefde in de grond
En iedereen die na jou komt bedankt je.

N.B. dit is mijn eigen vertaling dus mochten er fouten inzitten die geen recht doen aan het origineel, dan zijn die geheel op mijn conto te schrijven (en dan hoor ik het vanzelfsprekend graag).

Groei met kleine stapjes
Groei gaat soms met grote stappen. En veel vaker met kleine stapjes. Groei start volgens mij met verlangen naar iets nieuws, anders of beters. Om daarna dingen te gaan uitproberen - in woorden en daden. Vaak falen, soms blij zijn met hoe het lukt, opnieuw falen en toch weer blijven proberen.

Want soms lukt het en vaak ook niet. Door de tijd heen, als je het blijft proberen….ga je het eerder zien, lukt het vaker en mislukt het minder. En als je goed kijkt, zie je ook eerder wat er wel lukt, welke groei er is naast dat wat jij ziet als falen.

Ik wens je een milde blik op groei en stappen zetten
En bedenk.... Met een kleine stap een andere kant op, kom je nooit meer op hetzelfde punt uit.

Met een kleine stap kun je jouw hele route veranderen!  

 

Kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het zetten van stappen? Of wil je graag helder krijgen naar welke groei jij verlangt om vervolgens stappen te zetten die je daar dichterbij brengen?

Neem dan gerust contact met me op voor meer informatie of  voor een gratis kennismakingsgesprek.

Je kunt me bereiken via samula@samulamescher.nl en op 06-44056125.